Lathet

Man är inte lat för att man försjunken i tankar. Det finns både synligt och osynligt arbete. Att fundera är att ligga i, att tänka är att göra. De korslagda armarna arbetar, de knäppta händerna verkar. Ögonen riktade mot himlen är en skapelseakt/  Victor Hugo


Kommentarer