Beträffande det tidigare inlägget

Per Lagerkvist - vem annars?

 • Det är vackrast när det skymmer.
 • All den kärlek himlen rymmer
 • ligger samlad i ett dunkelt ljus,
 • över jorden,
 • över markens hus.
 •  
 • Allt är ömhet, allt är smekt av händer.
 • Herren själv utplånar fjärran stränder.
 • Allt är nära, allt är långt ifrån.
 • Allt är givet människan som lån.
 •  
 • Allt är mitt, och allt skall tagas från mig,
 • inom kort skall allting tagas från mig.
 • Träden, molnen, marken där jag går.
 • Jag skall vandra  —
 • ensam, utan spår.

Kommentarer