Dn fantastiska känslan

när man öppnar luckan till tvättmaskinen - och hittar fjärrkontrollen till TV'n bland vittvätten.

Den kvillrande känslan när man byter batterier - och den fungerar,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Dumbo........................

Kommentarer