Vägrenar

i Värmland. Alltså, icke fyrbenta utan enbenta.

Aldrig har Värmland blommat som i år - hundratusentals lupiner från Karlskoga till Brännåsen


Rovfågelträdet på hygget nedanför Runde Kulle bjuder på sin egen skönhet


Här uppe finns storskogen kvar, blånande syns bergen bortöver

Fallna hjältar - mat för många

Och hemma igen vid stugans hägn

Kommentarer