Dånande porl

50 meter ut från stranden dånade vind och rullade vågorna.

Vid stranden (om man var i en lävik) porlade samma vågor så stillsamt bland stenarna och bjöd på det vackraste mönster  i samklang med stenarna.

Måste ut och samla lite nya stenar!

Kommentarer