Det finns faktiskt hus på ön

Förutom den lilla söta byn, där tillsyningsmännen/kvinnorna bodde, så fanns det lite andra hus här och där.

Bland annat det allra sötaste lilla kapell med fyra bänkrader på var sida och ett altare byggt med drivved.


Men - det vore ju inte fru Holm, om inte näsan styrdes mot en fyr. Fyrar är obligatoriska besöksobjekt. 62 trappsteg upp till entretrappan......

Och det var inte de 62 trappstegen som knäckte mig utan de sista tio megatrappstegen till dörren. Var ytterst tveksam om jag skulle stånka mig uppför även dessa - dörren är säkert låst.

Men se, den var öppen. Så jag fick en privat, ensam, förhandsvisning av en utställning som skulle öppna nästa dag. Fast det visste jag inte just då, njöt bara av ensamheten

Fast jag hade behövt mitt sällskap för att få en genomgång av denna häringa apparaten. Alldeles för analog för mig...

Och så hittade jag Gotthards lada. Gotthard var pirat. Hitin bjöd han frusna sjömän för mat och dryck, men istället spärrade för ingångarna och sköt dem genom gevärshålen i väggarna (det fanns många). Sedan, när man avrättat tillräckligt många, kunde man sjöröva skeppet på redden.
Jag har hågkomster av en TV serie där Sven Wollter - mycket blodfullt - gestaltade piraten. Eller en annan pirat, det har funnits många.

Men man fick inte vara storvuxen för att ta sig in!

Sedan blev det middag och tidig säng gång. Kors, vilket jäkla travande det är på den här ön.

Kommentarer